Välkommen till

Unitherm Isolering

Hur fungerar isolering

Effektiva isoleringsmaterial isolerar väl (eller är dåliga på att överföra värme) eftersom de hindrar den omgivande luften (eller gasen) att tränga in.


Polyuretanbaserade isoleringsmaterial som PUR och PIR består av ett fint, tredimensionellt skum som bildar små, gasfyllda celler.

De små cellerna gör att värmen tvingas tränga genom ett stort antal värmebromsande barriärer för att nå materialets andra sida.

Smart isolering

Byggreglerna blir allt strängare. Därför krävs ett mer intelligent tillvägagångssätt.

Den enda hållbara principen för att minska en byggnads energianvändning är att eliminera energiförlusterna.


U-värde eller värmeöverföringskoefficient används för att beskriva isoleringsförmågan hos ett helt konstruktionselement.


Värmeöverföringskoefficienten anger den mängd värme som passerar genom konstruktionen (t.ex. ett tak). Ju lägre U-värde, desto mindre värmeförluster och bättre isoleringsegenskaper.

Värmeöverföring

Värme kan överföras på tre olika sätt: genom strålning, konvektion eller konduktion.


Den viktigaste egenskapen hos ett isoleringsmaterial är dess begränsade förmåga att överföra värme.